KIA

יישום תיאור מספר חלק רפ.מספר
KIA יחידת רכזת 512190 WH-UA
KIA יחידת רכזת 512200 OK202-26-150
KIA מיסב גלגלים DAC40740040 DAC407440
KIA תמיכה במרכז גל הינע 49100-3E450 AD08650500A
KIA מיסב שחרור מצמד BP02-16-510 FCR54-48/2E
KIA מיסב שחרור מצמד 30502-M8000 FCR62-5/2E
KIA גלגלת ומותחן 0K900-12-700 VKM 74001
KIA גלגלת ומותחן 0K937-12-700A VKM 74201
KIA גלגלת ומותחן OK955-12-730 VKM 84601
KIA גלגלת ומותחן B66012730C VKM 84201
KIA מיסב שחרור מצמד K203-16-510 VKC 3609

הרשימה לעיל היא חלק מהמוצרים הנמכרים החמים שלנו, אם אתה צריך מידע נוסף על המוצר, אנא אל תהסס לפנות אלינו.


זמן פרסום: מאי-05-2023